Zásady zpracování osobních údajů

Účelem tohoto prohlášení (dále jen „Zásady“) je poskytnout Vám informace, jaké osobní či jiné údaje zpracováváme a z jakého důvodu. Tyto Zásady se týkají primárně našich zákazníků, dále pak v adekvátní míře i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů našich služeb a návštěvníků našich webových stránek.

Zpracování protokolových souborů

1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost Lbnet.cz s.r.o., Ruprechtická 765, Liberec 46001, IČ: 07212992 protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

2. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Lbnet.cz s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost SMWORKS s.r.o. Zpracování protokolových souborů zpracovává společnost Lbnet.cz s.r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Lbnet.cz s.r.o. navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

 

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Lbnet.cz s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

4. Předchozí volbu cookies může návštěvník kdykoliv změnit na odkazu .

Google Analytics a Google Adwords

4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Lbnet.cz s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Lbnet.cz s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

6. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty.

7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče.

8. V rámci služby Google Analytics využívá společnost Lbnet.cz s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

9. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Lbnet.cz s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

Remarketing

Společnost Lbnet.cz s.r.o. využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely:
Facebook pixel, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA

Remarketingový kód pro Adwords, vyvinutý a provozovaný společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Užívání sociální pluginů

1. Webové stránky společnosti Lbnet.cz s.r.o. obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o: plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

2. Prosím vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány společností Lbnet.cz s.r.o., která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

1. Při zpracování osobních údajů společností Lbnet.cz s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost Lbnet.cz s.r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Lbnet.cz s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Lbnet.cz s.r.o. zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Lbnet.cz s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Lbnet.cz s.r.o.

4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Lbnet.cz s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Lbnet.cz s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 8.

5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Lbnet.cz s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost: LBNet.cz s.r.o.
Ruprechtická 765
Liberec 46001
IČ: 07212992
Tel.: 484800800